Gemeente Schouwen-Duiveland bezorgd over plannen om polikliniek Zierikzee af te bouwen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in een brief aan ADRZ Holding B.V. haar zorgen geuit over plannen om de polikliniek in Zierikzee bijna volledig af te bouwen. De aankondiging van dit voornemen kwam als een verrassing voor de gemeente, die in eerdere gesprekken met ADRZ juist had gesproken over het moderniseren van de huisvesting van de polikliniek binnen de gemeente.

Plannen en reactie gemeente

Uit de brief blijkt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van ADRZ, tijdens een gesprek op 15 februari jl., heeft aangekondigd dat de aanwezigheid van ADRZ in Schouwen-Duiveland snel afgebouwd zal worden. De belangrijkste redenen zijn de beheersing van overheadkosten en het chronisch tekort aan voldoende personeel om de polikliniek te bemensen. De gemeente Schouwen-Duiveland noemt deze plannen verrassend en zorgwekkend.

Grote gevolgen voor Schouwen-Duiveland

Volgens de gemeente zijn de gevolgen van deze plannen voor Schouwen-Duiveland groot. Eerdere sluitingen van klinische functies van het ziekenhuis in Zierikzee hebben al geleid tot gemis bij de inwoners en de voorgestelde afbouw van de polikliniek zal aanvoelen als een nieuwe sluiting. De afstanden van Schouwen-Duiveland naar Adrz in Goes variëren van 25 tot 40 km enkele reis, wat grote consequenties heeft voor met name de oudere inwoners die afhankelijk zijn van vervoer via derden.

Daarnaast stelt de gemeente dat de plannen het voorzieningenniveau voor bereikbare zorg in de hele gemeente onder druk zetten en tegen de bredere inspanningen van overheden en maatschappelijke partners ingaan om de gezondheid van de regio Zeeland te behouden en verbeteren.

Voorwaarden voor een besluit

In de brief stelt de gemeente dat zij graag het gesprek aangaat met ADRZ en andere relevante zorg- en welzijnspartners om tot een zorgvuldige afweging te komen. Zij stelt daarbij een aantal voorwaarden voor een besluit, waaronder het opstellen van een duidelijk plan door ADRZ met redenen voor de afbouw en onderzochte alternatieven, en betrokkenheid van zorg- en welzijnspartners bij dit plan. De gemeente wil graag dat er verder gekeken wordt dan bedrijfsmatige afwegingen en dat er daadwerkelijk ingezet wordt op het behoud van het huidige aanbod van zorg.