Integriteitsonderzoek ingesteld naar handelen wethouder Schot

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Burgemeester Van der Hoek van Schouwen-Duiveland heeft een integriteitsonderzoek ingesteld naar het handelen van wethouder Paula Schot. Deze beslissing volgt op een verzoek van de gemeenteraad, naar aanleiding van een interpellatiedebat dat op 29 februari 2024 werd gehouden. Het verzoek heeft betrekking op de bouw- en gebruikstop met last onder dwangsom van een pand aan de Melkmarkt 12-14 in Zierikzee. Dit pand is in het bezit van wethouder Schot en haar echtgenoot.

Burgemeester volgt protocol

De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen. In lijn met de Gemeentewet en het in april 2017 door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vastgestelde ‘Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen’, beschouwt burgemeester Van der Hoek het verzoek van de raad als een integriteitsmelding. Daaropvolgend zijn de stappen uit het integriteitsprotocol in gang gezet met als resultaat het opdracht geven voor een integriteitsonderzoek.

Onderzoek door gespecialiseerd bureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Necker van Naem Integriteit, een bureau gespecialiseerd in integriteitsonderzoeken. Het onderzoek zal volgens een zorgvuldig proces worden uitgevoerd, conform de stappen uit het vastgestelde protocol. Hierin is ook hoor- en wederhoor opgenomen. Echter, door deze zorgvuldigheid zal het onderzoek meer tijd in beslag nemen dan de door de raad gevraagde afrondingsdatum van medio april.

Onderzoeksvoorstel in de maak

Op dit moment stellen burgemeester Van der Hoek en bureau Necker een concreet onderzoeksvoorstel op. Een zorgvuldige uitvoering van het integriteitsonderzoek heeft daarbij prioriteit. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, maar de onderzoekers zullen voortvarend te werk gaan.

Gedurende het onderzoek zal de burgemeester geen nadere uitspraken doen over deze kwestie.