Nieuwe samenwerking voor groenonderhoud op Schouwen-Duiveland gestart

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Met het begin van de lente start de nieuwe samenwerking voor groenonderhoud op Schouwen-Duiveland. Het contract voor het groenbeheer is voor 10 jaar vergund aan Groencombinatie TROTS, bestaande uit ID Verde, v.d. Velde groenvoorziening en Braber groenvoorziening. De samenwerking omvat ook de Zuidhoek en het gemeentelijk Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte.

Groencombinatie TROTS

In 2023 won Groencombinatie TROTS de Europese aanbesteding voor groenbeheer. De combinatie bestaat uit ID Verde uit Bruinisse, v.d. Velde groenvoorziening uit Zonnemaire en Braber groenvoorziening uit Renesse. De samenwerking is op 1 januari 2024 ingegaan en is vanaf maart zichtbaar in het straatbeeld.

Focussen op duurzaamheid en innovatie

In het contract staat de onderhoudskwaliteit van de buitenruimte centraal. Daarnaast zal er ook volop aandacht zijn voor kansen op het gebied van duurzaamheid, sociale initiatieven en innovatie.

Reactie van Wethouder Jacqueline van Burg

Wethouder Jacqueline van Burg is enthousiast over de start van de samenwerking. Ze benadrukt dat een groene buurt bijdraagt aan een prettige leefomgeving en positieve effecten heeft op de gezondheid van mensen. Een groene buurt biedt rust en ontspanning, stimuleert beweging en verbetert de biodiversiteit. Er ligt een nieuw groenbeleidsplan klaar waarin de nieuwe groenambities zijn opgenomen. Op 11 maart wordt het raadsvoorstel behandeld in de raadscommissie Ruimte en Economie. De besluitvorming volgt in de raadsvergadering op 28 maart.